ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่  เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา่หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองไผ่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page