เทศบาลตำบลหนองไผ่  โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรี  นายพยนต์  บุญเพ็ง  ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองไผ่  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่  ในวันท้องถิ่นไทย  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕

002
1
2
6
5
4
3

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page