วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๕  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลหนองไผ่  ได้จัดโครงการธรรมะกับการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ  ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕  เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี

thamma1
thamma2
thamma3
thamma12
thamma11
thamma10
thamma9
thamma8
thamma7
thamma6

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page