วันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๕  เทศบาลตำบลหนองไผ่  ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  โดยมีนายสุบิน  แก้วลิ้นไม้เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่  นายพยนต์  บุญเพ็ง  นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่  เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมนาคราช  ชั้น ๒  อาคารกองสาธารณสุขฯ -งานป้องกันสาธารณภัย 

sapa1
sapa3
sapa2
sapa4
sapa7
sapa6
sapa5

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page