วันศุกร์ที่ ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕  เทศบาลตำบลหนองไผ่  นำโดย  นายพยนต์  บุญเพ็ง  นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ.๒๕๖๕  โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้  ด้วยการพรวนดิน  ใส่ปุ๋ย  กำจัดวัชพืช  และรดน้ำต้นไม้  ณ  บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม

tonmai165
tonmai265
tonmai365
tonmai465
tonmai565
tonmai665
tonmai865
tonmai765

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page