กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  ได้จัดทำโครงการสำรวจ ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  จุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่  ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

pasee1
pasee2
pasee3
pasee7
pasee6
pasee5
pasee4
pasee12
pasee11
pasee10

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page