• นายพยนต์ บุญเพ็ง

  นายพยนต์ บุญเพ็ง

  นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ โทรศัพท์ 0879634144
  • นายหาญ แซ่เวียน

   นายหาญ แซ่เวียน

   รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ โทรศัพท์ 0872209859
   • นางประยงค์ ปะตินัง

    นางประยงค์ ปะตินัง

    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ โทรศัพท์ 0935432255
  • นายเรือง ทุมทุมา

   นายเรือง ทุมทุมา

   รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ โทรศัพท์ 0812635552
   • นางเกษร ปะติกัง

    นางเกษร ปะติกัง

    เลขานายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ โทรศัพท์ 0845199326

 • นางสาวสุมาลี ศาสตรวาหา

  นางสาวสุมาลี ศาสตรวาหา

  ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ โทรศัพท์ 0872372460

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page