ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้า่งก่อสร้าง  โครงการ  จ้างเหมา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอิเลิ้ง หมู่ที่ 7

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page