ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงดินถมและลูกรังเกลี่ยเรียบ บ้านอิเลิ้ง หมู่ที่ ๗

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page