ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ิเส้นทิศตะวันออกวัดดาวประดิษฐ์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page