ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรังเกลี่ยเรียบ บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ ๖

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page