ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๒ เส้นทิศตะวันตกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไผ่  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์    (e - bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page