ตารางแสดงวง้งินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ดครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเห็ดไค หมู่ที่ ๓ สายหม้อแปลงแรงสูง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page