ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเห็ดไค หมู่ที่ ๓ สายข้างร้านค้าชุมชน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page