ตารางแสดงวงเงินงบแระมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงาการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เส้นทิศตะวันออกจากถนนลาดยางปั๊มน้ำมันเขียวหวาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page